Miljöträning på Helenedals ridhus 22/11

Välkomna till ny Miljöträningskurs på Helenedal! Anmälan, info om prisuppgifer mm till mig snarast!