DRESSYRTRÄNING

Erbjuder dressyrträning enskilt eller i grupp för ekipage på alla utbildningsnivåer.

Såväl ponnier som häst.

Klassisk dressyr med inriktning på ryttarens sits och inverkan ,

där hästen får arbeta i en ändamålsenlig arbetsform enl utbildningsskalan.

Lektionstid: 45 mins lektion.
Pris: 500:- om ni är minst 2 st/tillfället
Ev. milersättning tillkommer vid längre resväg.

MILJÖTRÄNING

Erbjuder sk. miljöträning där du får möjlighet att träna din häst att klara olika vardagssituationer som kanske har skapat oro och problem.  Ger även nycklar till hur du kan rida lugnt och säkert såväl på  dressyr eller hoppbanan även om hästen är "spänd el t om rädd för olika saker runtomkring.

Tränar med t ex flaggor, paraplyer, presseningar, bollar, avspärrningsband,vattenmattor,

domarbord mm.

Gruppträning med ca 4-6 ekipage/ 90 min, inkl inledande teori.

Kostnad 600:--/ ekipage.
Vid resväg mer än 10 mil/enkel resa kontakta mig för kostnadsförslag.

TÖMKÖRNING                                   Undervisar såväl longering som tömkörning på alla nivåer.                   Enskilt:  45min/gång

Pris: 500 :- vid minst 2 lektioner/tillfället.

MARKARBETE .Erbjuder träning med markbommar och enklare hinderkombinationer som lösgörande arbete för såväl dressyr som hoppekipage, enskilt och  i grupp .
Kontakta mig för kostnadsförslag.

LASTNINGSTRÄNING
Erbjuder hjälp vid lastningsproblem.
Mångårig erfarenhet av lastning med den grundläggande klassiska hanteringen av häst som grundpelare.
Enskilt: ca 45 min
Pris: 500:-
Ev. resekostnad tillkommer.

Foto:Hippson
Rekord -2001 e Rubignon-Testarossa Äg: Pethra Palmunger-Holmberg, Aspenäs Säteri, Lerum